RR T2 - 250/300

פרטים טכניים


דגמי האנדורו הדו-פעימתיים החדשים, קלים, חזקים וגמישים מאי פעם!

  הפחתת משקל כללית של 4.7 ק"ג

  מצמד חדש, קל משקל, קומפקטי ומדויק גם תחת עומס

  שלדה חדשה המשיגה התנהגות מצוינת 

  צילינדר חדש עם ביצועים משופרים בהספק ובמומנט

 


RR T2-250 ש"ח 49,985

 

RR T2-300 ש"ח 50,985 

 

scroll up